Aktualności

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 15 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Wyszków i miasta Wyszków wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Wydarzenia

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 15 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Wyszków i miasta Wyszków wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna, sadzonek drzew gatunków leśnych, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Zagrożenie pożarowe

W związku z utrzymującym się wysokim stopniem zagrożenia pożarowego na terenie Nadleśnictwa Wyszków z dniem 15.03.2019 r. wprowadzono skoordynowane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, tj. zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów.