Asset Publisher Asset Publisher

Obszary HCVF

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych dot. lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Wyszków informuje, że zakończyły się kosultacje społeczne dotyczące wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. W ramach konsultacji nie zgłosozno uwag do propozycji wydzieleń, kótre mogłyby zostać uznane za HCVF.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsutacji wydzielenia leśne zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.