Lista aktualności Lista aktualności

Zabezpieczenie dębu

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Nadleśnictwo Wyszków, Starostwem Powiatowym w Wyszkowie, Gminą Długosiodło oraz Gminą Rząśnik przeprowadzone zostały prace związane z zabezpieczeniem dębu "Wieszatiel".

Dąb usytuowany jest przy drodze powiatowej nr 4408W Porządzie – Sieczychy.
Lokalizacja:

Pierwszym etapem było wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pozwalającej określić w jakim stanie znajduje się aktualnie pień oraz system korzeniowy naszego drzewa. Przedstawiono również sposób w jaki należy zabezpieczyć obiekt. Po zdobyciu tych informacji przystąpiliśmy do prac.
Do pnia zamontowane zostały wyciągi z lin stalowych, których zadaniem jest zabezpieczenie drzewa przed złamaniem i runięciem na jezdnię. Wszystkie grube konary zabezpieczono podwiązaniami pojedynczymi z stalowej liny. Usunięto dwie sosny rosnące w najbliższym otoczeniu dębu, co pozwoli na rozwinięcie symetrycznej korony drzewa. 

Historia dębu:
Dąb ("Wieszatiel") -  na tym dębie po powstaniach narodowych (listopadowym 1830 i styczniowym 1863) Rosjanie wieszali zbuntowanych i ukrywających się na Pulwach  i okolicznych lasach powstańców.  Na przeciwko dębu w 1862 roku pobudowano krzyż. Obecnie zastąpiono go nowym. Dąb rośnie pośród sosnowego boru, przy skrzyżowaniu leśnych dróg. Dojdziemy do niego po dwóch kilometrach, udając się z Sieczych traktem prowadzącym do kościoła w Porządziu. Dąb wciąż jeszcze żyje, lecz jest schorowany i niewiele lat życia mu pozostało, chociaż jak na swój gatunek nie jest staruszkiem - ma najwyżej trzysta lat. Stał tu już wtedy, gdy w maju roku 1831 traktem maszerowała w stronę Ostrołęki kolumna wojsk polskich z gen. Janem Skrzyneckim na czele. Według przekazów miejscowej ludności na jego konarach Rosjanie wieszali uczestników powstania styczniowego. W lasach Puszczy Białej zbierały się wówczas i szkoliły powstańcze grupy. Wczesną wiosną 1863 roku oddziały złożone z kurpiowskich chłopów formował tutaj Ignacy Mystkowski, zwany przez podwładnych "Ojcem".
"Nie kryliśmy się po lasach, czekając, aż rychło nas rozbiją, lecz sami występowaliśmy zaczepnie"..
W czasie II wojny światowej koło dębu znajdowała się budka strażnika granicy między Generalną Gubernią a Rzeszą.
Informację zaczerpnięto ze źródła:

http://okolicewyszkowa.blogspot.com/2013/07/sieczychy-dab-powstancow-wieszaciel.html