Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga zagrożenie pożarowe ! Zauważyłeś pożar alarmuj 998 lub 112!

W związku z utrzymującym się wysokim stopniem zagrożenia pożarowego na terenie Nadleśnictwa Wyszków z dniem 15.03.2019 r. wprowadzono skoordynowane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, tj. zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów.

Od początku marca stale kontrolujemy wilgotność ściółki i wiele innych parametrów, aby ustalić, jak bardzo zagrożone są nasze lasy. Stopień zagrożenia pożarowego jest ustalany dwukrotnie w ciągu doby o godz. 9.00 i 13.00 na podstawie wilgotności ściółki i wilgotności względnej powietrza. Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwie wieże przeciwpożarowe, których to zadaniem jest stałe monitorowanie obszaru. Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu znajdują się w linku zamieszczonym poniżej:
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/zagrozenie-pozarowe lub http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Nadleśnictwo Wyszków zlokalizowane jest w Strefie 17_A.

 

Zauważyłeś pożar alarmuj  998  lub  112!

Kontakt:

Punkt alarmowo dyspozycyjny Nadleśnictwa Wyszków

tel. 29-742-95-39 lub 660-743-754

Państwowa Straż Pożarna w Wyszkowie

tel. 29 742 54 21

Państwowa Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej

tel. 29 746 32 00

Państwowa Straż Pożarna w Ostrołęce

tel. 29 769 44 00

 

Przypominany, że ustawa o lasach z  dnia 28 września 1991 roku określa szczegółowo zasady  korzystania z ognia w lesie:

Art. 30 ust. 3.  W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

 

Poniżej filmik przedstawiający sposoby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych