Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z zasad bezpiecznej ścinki drzew

W dniu 10.07.2018 r. na terenie naszego nadleśnictwa,  w leśnictwie Natalin przeprowadzono szkolenie/instruktaż pn.: „Przypomnienie prawidłowych zasad ścinki drzew

Celem szkolenia było propagowanie zasad bezpiecznej pracy wśród pracowników wykonujących usługi pozyskania na rzecz nadleśnictwa.
W szkoleniu brali udział wszyscy pracownicy nadleśnictwa zaangażowani w nadzór nad realizacją prac oraz pracownicy wykonujący usługi pozyskania. Szkolenie prowadzone było przez instruktorów jednoosobowej ścinki drzew pracujących na co dzień w naszym nadleśnictwie. Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz część praktyczną polegającą na ścięciu przez pilarzy po jednym drzewie ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP.