Lista aktualności Lista aktualności

Pamięci inż. St. Czudowskiego

Tablicę upamiętniającą inż. Stanisława Czudowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Jegiel  odsłonięto 25 kwietnia 2016 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Wojciech Kwiatkowski powitał serdecznie gości, którzy przybyli na tę uroczystość, w szczególności rodzinę Czudowskich. Postać i historię inż. St. Czudowskiego ciekawie przedstawił prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Białebłota, jednocześnie leśniczy leśnictwa Knurowiec -Andrzej Dańczyszyn. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Pułtusk.

 

 

 Stanisław Czudowski urodził się 31 stycznia 1919 roku w Tule, w rodzinie polskiego zesłańca.

     Po ukończeniu nauki w Państwowej Średniej Szkole Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach koło Słonima, w 1935r. podjął pracę jako praktykant w Nadleśnictwie  Brześć,

    następnie w 1939 r. został zatrudniony jako pracownik Biura Urządzania i Projektów Leśnictwa  w Łodzi.

    Wybuch II wojny zastał go w Łodzi, wyruszył więc pieszo do Warszawy, gdzie zgłosił się do Ochotniczych Brygad  do kopania okopów na Mokotowie, a później na terenie przy szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze.  Następnie udał  się do Brześcia, gdzie na początku 1940r. został wcielony do jednostki wojskowej w Leningradzie. Służył tam do końca lutego 1941r.

 Po zwolnieniu z wojska powrócił do Brześcia, gdzie pracował jako kierownik smolarni.

    W latach 1942-1944 był żołnierzem oddziału partyzanckiego "Watra IV" w 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK, przyjmując pseudonim „Andrzej"- imię pierwszego syna.  

   W maju 1944 w wyniku bombardowania Brześcia został ciężko ranny w nogę, z tego powodu podjął pracę w pracowni fotograficznej gdzie pracował do zakończenia wojny.

    W 1948r. wrócił do pracy w zawodzie leśnika. Pierwszą pracę w lesie podjął w Dyrekcji Lasów w Gdańsku. W maju 1949r. przeszedł do pracy w Nadleśnictwie Brok, a w 1952 do Rejonu Lasów Państwowych w Ostrowi Mazowieckiej.

     1.10.1956 powołany został  na stanowisko dyrektora Rejonu Lasów Państwowych w Przasnyszu. W 1957 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

      Od listopada 1958r. do kwietnia 1972r.pełnił funkcje  nadleśniczego w Nadleśnictwie Jegiel.

 W latach 1969-1976 był posłem na Sejm V i VI kadencji. Pracował w komisjach: Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w której przez 4 lata był wiceprzewodniczącym oraz Oświaty i Wychowania.

    Wiele czasu i energii poświęcał nie tylko lasom , gospodarce leśnej, łowiectwu, ale także działalności społecznej oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu Kurpiowszczyzny i Mazowsza.

    We współpracy z profesorem Stanisławem Tyszkiewiczem z IBL realizował kilka projektów doświadczalnych między innymi w zakresie hodowli świerka w pasie bezświerkowym, upraw pochodnych z sosnowych wyłączonych drzewostanów nasiennych. Uczestniczył jako n-czy N-ctwa Jegiel w programie zasiedlenia jeleni w lasach Puszczy Białej. Był również jednym z inicjatorów upamiętnienia męczeńskiej śmierci gajowego Antoniego Pieńkosa i jego rodziny.

 

Za pracę zawodową i społeczną wielokrotnie nagradzany i odznaczany między  innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia Polski Ludowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Srebrnym i Złotym Medalem Łowieckim, odznaką „Zasłużony dla leśnictwa i przemysłu drzewnego", medalami: PCK, OSP, TPD.

Stanisław Czudowski zmarł 10 lutego 2006 roku . Pochowany został na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej.