Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - prace urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa gmina wyszków i miasto wyszków

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje, że od 15 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Wyszków i miasta Wyszków wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Wyszków, Deskurów, Drogoszewo, Fidest, Gulczewo, Kamieńczyk, Leszczydół Nowiny, Leszczydół Podwielątki, Leszczydół Pustki, Leszczydół Stary, Leszczydół Duży, Lucynów, Łosinno, Natalin, Olszanka, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Sitno, Skuszew, Ślubów, Świniotop, Tulewo, Tumanek, Kręgi Nowe, Puste Łąki, Tulewo Górne.

Wykonawcą prac jest firma Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie informacje na temat prac prowadzonych w terenie można uzyskać pod adresem: Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pod numerem: (25) 759 04 94.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Burmistrz Wyszkowa poinformuje pisemnie właścicieli lasów o dokładnym terminie
i miejscu wyłożenia planów.