Lista aktualności Lista aktualności

Niebezpieczeństwo zażegnane

W dniu 4 lipca jednostka Państwowej  Straży Pożarnej w Wyszkowie (dwuosobowa obsada i samochód z wysięgnikiem ), usunęła suche gałęzie na dębie „Wieszatiel”. Dąb usytuowany jest przy drodze powiatowej nr 4408W Porządzie – Sieczychy. W pracach zabezpieczających ruch drogowy uczestniczyła  Administracja Lasów Państwowych z leśnictwa Porządzie.

Nadleśnictwo Wyszków pragnie serdecznie podziękować pracownikom  Państwowej  Straży Pożarnej w Wyszkowie za zaangażowanie i trud włożony w prace i działania służące usuwaniu gałęzi stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Nadleśnictwo Wyszków w porozumieniu z Starostwem Powiatowym w Wyszkowie, Gminą Długosiodło oraz Gminą Rząśnik prowadzą prace związane z zabezpieczeniem dębu przed przewróceniem się.

Lokalizacja:

 

Historia dębu:

Dąb ("Wieszatiel") -  na tym dębie po powstaniach narodowych (listopadowym 1830 i styczniowym 1863) Rosjanie wieszali zbuntowanych i ukrywających się na Pulwach  i okolicznych lasach powstańców.  Na przeciwko dębu w 1862 roku pobudowano krzyż. Obecnie zastąpiono go nowym.


Dąb rośnie pośród sosnowego boru, przy skrzyżowaniu leśnych dróg. Dojdziemy do niego po dwóch kilometrach, udając się z Sieczych traktem prowadzącym do kościoła w Porządziu. Dąb wciąż jeszcze żyje, lecz jest schorowany i niewiele lat życia mu pozostało, chociaż jak na swój gatunek nie jest staruszkiem - ma najwyżej trzysta lat.
Stał tu już wtedy, gdy w maju roku 1831 traktem maszerowała w stronę Ostrołęki kolumna wojsk polskich z gen. Janem Skrzyneckim na czele. Według przekazów miejscowej ludności na jego konarach Rosjanie wieszali uczestników powstania styczniowego. W lasach Puszczy Białej zbierały się wówczas i szkoliły powstańcze grupy. Wczesną wiosną 1863 roku oddziały złożone z kurpiowskich chłopów formował tutaj Ignacy Mystkowski, zwany przez podwładnych "Ojcem".

"Nie kryliśmy się po lasach, czekając, aż rychło nas rozbiją, lecz sami występowaliśmy zaczepnie"..
W czasie II wojny światowej koło dębu znajdowała się budka strażnika granicy między Generalną Gubernią a Rzeszą.

Informację zaczerpnięto ze źródła:

http://okolicewyszkowa.blogspot.com/2013/07/sieczychy-dab-powstancow-wieszaciel.html