Lista aktualności Lista aktualności

naturalne odnowienie lasu

W dniu 13 grudnia 2018 roku grupa studentów studiów magisterskich Wydziału Leśnego SGGW specjalizująca się w urządzaniu lasu, przybyła wraz z prof. Tomaszem Boreckim do Nadleśnictwa Wyszków.

Zajęcia teoretyczne w siedzibie Nadleśnictwa poprowadzili Nadleśniczy Waldemar Wańczyk, Zastępca Nadleśniczego Celina Wielkowska, Inżynier Nadzoru Adam Łada oraz Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu Karolina Gizińska przy współudziale byłego Nadleśniczego Wojciecha Kwiatkowskiego. Wspólnie opowiedzieli o pracach związanych z tworzeniem projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026, Obszarach Natura 2000 i ich wpływie na prowadzenie gospodarki leśnej.
Najważniejszą częścią była jednak wyprawa do lasu, w celu obserwacji zmiany sposobu planowanego zagospodarowania drzewostanów wykorzystującej pojawiające się odnowienia naturalne w formie podrostu, przebudowy lasu z wykorzystaniem odnowień podokapowych oraz trzebieży przekształceniowej. Studenci mieli możliwość zobaczyć powierzchnie z naturalnym odnowieniem sony pospolitej, a odpowiedzi na ich pytania udzielone zostały przez leśniczych z leśnictw Ochudno, Porządzie oraz Dalekie.

Była to dobra okazja aby poznać proces naturalnego odnowienia lasu oraz pracy leśnika, który planując swoją prace musi wziąć pod uwagę cel hodowlany, którym jest drzewostan docelowy w perspektywie ok. 150 lat. Po zakończonych zajęciach, studenci zjedli ciepły posiłek.