Lista aktualności Lista aktualności

medal za "Zasługi Dla Powiatu Wyszkowskiego"

W dniu 26 lipca 2018 roku podczas uroczystości pożegnalnej z okazji przejścia na emeryturę pracowników Nadleśnictwa Wyszków, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz
w imieniu starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Mirosława Pągowskiego wręczył Wojciechowi Kwiatkowskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wyszków medal za Zasługi Dla Powiatu Wyszkowskiego.
Medal przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Wyszkowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii. Jest wyrazem uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Wyszkowskiego w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

Laureatowi medalu serdecznie gratulujemy !!!