Lista aktualności Lista aktualności

Kurs pilarzy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział Wojewódzki w Ostrołęce uprzejmie informuje, że zamierza we współpracy z Nadleśnictwem Wyszków przeprowadzić kurs drwali (pilarzy).

Szkolenie planowane jest w dniach: 2-3 luty, 8-23 luty 2019 roku, obejmować będzie 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych.

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień wymaganych w wykonywaniu zawodu: drwal operator pilarek łańcuchowych i konsolowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie. Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie drwal.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem:

http://www.sitlid.pl/oddzial-sitlid-ostrolece-zaprasza-kurs-drwali/

 Zgłoszenia przyjmowane są:
- telefonicznie nr. tel. 608 400 920,
- e-mail: k.wyrzykowski@warszawa.lasy.gov.pl

lub osobiście u kol. Krzysztofa Wyrzykowskiego pracującego w Nadleśnictwie Wyszków Leszczydół-Nowiny ul. Leśników 27.