Lista aktualności Lista aktualności

Kurs drwali 2020

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział Wojewódzki w Ostrołęce uprzejmie informuje, że zamierza przeprowadzić na terenie zarządzanym przez PGL LP Nadleśnictwo Wyszków kurs drwali (pilarzy).

Szkolenie obejmować będzie 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych.

Planowany termin szkolenia w okresie:1 – 29 lutego 2020 r. 

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień wymaganych w wykonywaniu zawodu: drwal operator pilarek łańcuchowych i konsolowych, na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie drwal. Świadectwo wystawione jest w języku polskim i angielskim.

W kursie będą uczestniczyć kandydaci legitymujący się, w zakresie wykształcenia ogólnego, ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym odbycie szkolenia.

Realizacja teoretycznej części materiału programowego kursu oraz ćwiczeń z budowy pilarki i regulacji jej zespołów odbywać się będzie na terenie Nadleśnictwa Wyszków, Leśników 27, Leszczydół Nowiny. Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w naturalnych warunkach produkcyjnych na terenie Nadleśnictwa Wyszków. Ćwiczenie różnych czynności z zastosowaniem pilarki, kierowane jest przez uprawnionych trenerów.

Zgłoszenia przyjmowane są:

telefonicznie nr. tel. 660 177 619;

email: k.wyrzykowski@warszawa.lasy.gov.pl