Lista aktualności Lista aktualności

Kordelas Leśnika Polskiego

20 grudnia 2018 roku na przedświątecznym spotkaniu pracowników i przyjaciół Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym Nadleśnictwa Wyszków Pani Elżbieta Mariańska została uhonorowana najwyższym leśnym odznaczeniem.

Kordelas Leśnika Polskiego wręczyli Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Waldemar Wańczyk oraz emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Wojciech Kwiatkowski.

Pani Elżbieta Mariańska rozpoczęła pracę w Nadleśnictwie Wyszków w 1986 roku po ukończeniu Technikum Leśnego w Białowieży i trzech latach przepracowanych w Nadleśnictwie Rajgród. Od dnia rozpoczęcia pracy w Nadleśnictwie Wyszków Elżbieta Mariańska prowadziła sprawy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną społeczeństwa. Obecnie wykonuje obowiązki specjalisty Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu w dziale Gospodarki Leśnej. Prowadzi sprawy związane z ochroną przyrody, ochroną lasu i lasami niepaństwowymi, ponadto zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi gospodarki łowieckiej.

Sprawy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną społeczeństwa są priorytetem w jej długoletniej pracy zawodowej. Jej sumienna praca doprowadziła do przywrócenia świetlistej dąbrowy oraz do uznania 91,40 ha użytków ekologicznych, gdzie są między innymi wspaniałe łąki storczykowe. Wspólnie z leśniczymi trzykrotnie zainicjowała i przeprowadziła inwentaryzację bobrów w Nadleśnictwie Wyszków. Była inicjatorką corocznych warsztatów ekologicznych dla samorządów i nauczycieli przyrody. Wielokrotnie organizowała i przeprowadzała we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego zajęcia terenowe z zakresu inwentaryzacji zwierzyny metodą tyraliery dla studentów SGGW.

Uczynna i koleżeńska cieszy się powszechnym szacunkiem i sympatią. Jej wiedza i doświadczenie są doceniane i wykorzystywane przez współpracowników, myśliwych, uczniów i pracowników okolicznych szkół oraz pracowników lokalnych samorządów.

Serdecznie gratulujemy!

*** 

Kordelas nadawany jest leśnikom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Mogą go otrzymać również osoby spoza środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych. Taka forma najwyższego wyróżnienia nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP.

Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej stali nierdzewnej - chromowej i zahartowanej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawiono logo Lasów Państwowych oraz napis Lasy Państwowe w ornamencie roślinnym liści laurowych. Na lewej stronie głowni każdego kordelasa znajduje się jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się także na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem.